top of page

Sekme Dergi

sekme, her sayıda değişen editör ve temalar etrafında, kültürden sanata, tasarımdan gündelik yaşama birçok farklı alanda içerik yayımlayan bağımsız, çevrimiçi bir dergi.

sekme_logo_transparan.png

fugamundi çatısı altında bir araya gelmiş, birlikte üretme ve düşünme motivasyonuna sahip, yenilikçi, kapsayıcı bir topluluk tarafından yürütülür.


bu topluluk dünyada olan biteni anlamak ve anlamlandırmak isteyen, sorular soran ve cevaplar arayan kişilerden oluşur. farklı perspektiflere ve görüşlere alan açmaya çalışır, onları diyaloğa davet eder. denemeyi, oyun oynamayı sever, değişkendir ama özünü yitirmez. çok disiplinli çalışmayı destekler.

dijital dünyanın bütün olanaklarını kullanmaya çalışarak, multimedya içerikler (yazı, görüntü, ses, tasarım) üretir ve bu içerikleri fugamundi web sitesi üzerinden yayınlar. dergiye temas eden herkesi topluluğun bir parçası olmaya davet eder ve onların birbirleriyle anlamlı ilişkiler kurabilmesine aracı olur. 

sekme, gerek birlikte ürettiği çalışma arkadaşlarıyla, gerekse izler-dinler kitlesiyle açık, şeffaf ve kapsayıcı bir iletişim kurmaya çalışır. üreticilerin emeklerine, görüşlerine saygı duyar, değer verir. yapılan üretimin karşılığını bulmasını önemser. 

IMG_8581.HEIC
bottom of page