top of page

kapsama alanı

harekete geçmek, sınırları zorlamak, üretkenliği dönüştürmek için fugamundi, şimdilik, fiziksel bir mekan ve dijital bir alan sunuyor.

kapsama alanındaki başlıklar için birlikte üretmek ve / veya  hizmet almak için iletişime geçebilirsin.

topluluk

topluluğumuzda yatay ilişkilerin mümkün olduğu, deneye açık bir üretim ve paylaşım alanı oluşturuyoruz. kültür - sanat üretim, tüketim ve paylaşım deneyiminin peşindeyiz.

çift yönlü iletişim

kolaylaştırıcı roller

kişisel hikayelerin merkezinde ilişkilenmeler

ortak çalışmalar

buluşmalar

sürdürülebilir kolektif çalışmalar

içerik

farklı her türlü üretim formatında içerikler üretiyoruz, topluluğumuzdaki herkese yer alabilecekleri bir içerik çatısı sunuyoruz.

podcast

video

dergi

atölye

kürasyon

üretim ve paylaşım alanı

yüz yüze üretimlere ve böylece bir araya gelmeye, sohbet ve diyaloğa, beraber fikirsel üretimlere olanak sağlıyoruz.

stüdyo-atölye kullanımı

ortak çalışma alanı

buluşmalar

bottom of page