top of page

nedir?

fugamundi, fuga mundi

flight from world 

dünyadan çıkış yolları 

NE?

NASIL?

hayatta yaşadığını  hissetmek motivasyonuyla. 

sürdürülebilir kolektif çalışmalarla. 

toplumsal hafızaya yönelik çalışmalar ve bir parçası olabilme gayesiyle. 

erişilebilir ve yatay bir yapı kurgusuyla. kolaylaştırıcı rol üstlenerek. 

çift yönlü iletişimi benimseyerek ve didaktif tavırdan uzaklaşarak. 

birbirinden öğrenerek ve beraber fikirsel üretimler yaparak. 

kişinin kendini gerçekleştirmesine kucak açarak.

yeniliğe ve güncellenebilirliğe yer açarak.

ayrımcılıktan uzak durarak. 

stüdyo - atölye ortamını gerçekleştirerek. çıktı zorunluluğu gütmeden.

dışarıdaki müthiş insanları kapıdan içeri sokmayı başararak.

finansal sürdürülebilirlik ile.

derinlikli ve tartışılabilir içeriklerle. sürekliliği olan dokümantasyon ile.

farklı temalar altında, farklı içerikler üreterek, merkezde durarak.

çoklu disiplinler etrafında.

editoryal kriterler belirleyerek.

özgünlüğü benimseyerek.

güncel olduğu kadar gündem dışı da durabilmeyi başararak.

‘boşluğu’ doldurarak.

kapısı açık alan.


bir araya gelen, bir araya getiren. 

iletişimi mümkün kılan.
harekete geçiren.
sınırları zorlayan.
üretkenliği dönüştüren.
kişisel hikayelerin merkezinde.
benzer yaklaşımların içerisinde çeşitlilik taşıyan.

paylaşımın bir üretim aracı olduğunu kabul eden.

bir topluluk.

fiziksel mekan

uygun ekipman ile donanmış.

stüdyo, atölye kullanımı sağlayan. 

sohbet ve diyaloğa alan açan. 

herhangi bir formatta çıkan işin sunulabildiği. 

bir üretim ve paylaşım alanı. 

içerik üretimi yapan ve bir araya getiren.

 

gençleri üretime ve paylaşıma davet eden. 

içerik kürasyonu yapan.
fiziksel formatta da üretimler yapan. 

bir içerik çatısı

astro.jpg
bottom of page